Processed Food vs. Nutritional Needs

Menneskekroppen må ha mat. En gang var matmangel stor bekymring. Etter andre verdenskrig førte teknologiske fremskritt i matproduksjon til en ny æra som var preget av overbevisning av billig mat og relativt lite fysisk aktivitet. Kvinner som tidligere hadde kontrollert mesteparten av den gjennomsnittlige familiens matlaging, begynte i arbeid, og den bearbeidede næringsmiddelindustrien begynte å kapitalisere på vårt behov for rask og praktisk mat.
Dette betydde at færre måltider ble tilberedt hjemme. Og siden næringsmiddel var generelt høyere i kalorier enn hjemmelaget mat, økte den gjennomsnittlige persons kaloriinntak dramatisk.
Maya Adam, MD, kjemper mot en av Amerikas mest kritiske - og utfordrende - helsekriser av vår generasjon: barndommen fedme.

Som alltid, bruk denne informasjonen for å samle mer info.
___________________________________________________
Processed Food vs. Nutritional Needs.


The human body runs on food. Once, food shortage was the major concern. After the second world war, technological advances in food production led to a new era, that was characterized by an overabundance of inexpensive food, and relatively little physical activity. In the decades that followed, other sociocultural shifts continued to contribute to the changing way we ate. Women who had previously controlled most of the average family's food preparation now entered the workforce in significant numbers. And the processed food industry began to capitalize on our need for fast, convenient food. 

This meant that fewer meals were being cooked at home. And since convenience foods were generally higher in calories than home-cooked meals, the average person's caloric intake increased dramatically.

Maya Adam, MD, is waging a battle cry against one of America’s most critical – and challenging – public health crises of our generation: childhood obesity. A lecturer at Stanford School of Medicine and in Stanford University’s human biology program, she is leading the cause through education.

As always, use this info to gather more info.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln