Vilkår og betingelser

Levering:
Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt 1-3 virkedager, men det kan også være tilfeller med 5-7 virkedager før varen blir levert.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor pågang hos Postnord eller Posten. Maksimal leveringstid om ikke annet er informert om på produktet er 3 uker fra bestillingen din ble utført. Dersom din bestilling ikke har blitt levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke annet er avtalt.

Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi oss beskjed innen 5 uker etter din bestilling. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunkt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra helsegevinst.no side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

For å kunne handle på helsegevinst.no må du ha fylt 18 år.

Reklamasjon

Før feil meldes til helsegevinst.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik helsegevinst.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til helsegevinst.no slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. For å bruke reklamasjonsretten, kalt å reklamere, må feilen ha ligget i produktet ved kjøp. Det vil i praksis si at du ikke må ha ødelagt varen selv.

Generelt om reklamasjonsfristen:
Reklamasjonsfristen er på to år for det som ikke er ventet å vare lenger, som klær og sko, og fem år på det som forventes å vare vesentlig lenger enn to år, som mobiler og PC-er. For helsekost gjelder datostempling “best før”.

Du skal si fra «innen rimelig tid» etter å ha oppdaget feilen. Noen endelig frist er ikke fastsatt, men klag så raskt som mulig. På samme måte har helsegevinst.no ansvar for å ordne opp innen rimelig tid.

Selger har rett til å reparere eller bytte produktet ditt, men om den samme feilen melder seg tre ganger har du krav på nytt produkt.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). For å returnere varer tar du kontakt på info@helsegevinst.no  (legg med ordrenummer).

Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet på grunn av vesentlig mislighold.
Her kan du laste ned angrerettskjema om nødvendig.

Abonnement

Om du abonnerer på produkter med automatisk trekk på kort er det ingen bindingstid og kan avbrytes eller pauses under linken abonnement på din kundekonto. Hvis du ikke finner denne muligheten eller ikke har laget konto kan du sende en epost til info@helsegevinst.no og be om å stanse ditt abonnement.

Ekstraordinære forhold

Helsegevinst.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Helsegevinst.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Helsegevinst.no sin kontroll, og som Helsegevinst.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.


Helsegevinst.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Helsegevinst.no sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Helsegevinst.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Helsegevinst.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Helsegevinst.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Handlekurv